برای رهگیری سفارشتان شماره سفارش و ایمیلی که درهنگام ثبت سفارش وارد کردید را در این قسمت وارد و کلید رهگیری را فشار دهید.

۱-  جهت پیگیری بیشتر مرسوله خود و مشاهده جزئیات ارسال، چنانچه شماره پیگیری پیامک شده به شماره موبایل شما ۹  رقمی بوده، میبایست از طریق این لینک (کلیک کنید)  اقدام کنید.

۲-  اگر شماره پیگیری ۱۸ رقمی است، از طریق این لینک (کلیک کنید)

۳- و در صورتی که کد رهگیری شما ۲۴ رقمی میباشد، با  لینک سامانه رهگیری مرسولات پستی (کلیک کنید) اقدام به پیگیری و دیدن جزئیات ارسال نمایید.