میزان رضایت مشتریان

نظرسنجی از خریداران محصول پس از تحویل سفارش، (نتایج زنده و تا به این لحظه)

۱- رضایت شما از خرید که در فروشگاه اینترنتی دیجی ماه انجام داده اید چه میزان است؟

بسیار زیاد
۸۲.۶۹%
زیاد
۱۷.۳۱%
متوسط
۰.۰۰%
کم
۰.۰۰%
بسیار کم
۰.۰۰%

۲- از نحوه ارسال و سرعت عمل در تحویل سفارش خود، چه میزان رضایت دارید؟

بسیار زیاد
۶۵.۳۸%
زیاد
۱۷.۳۱%
متوسط
۱۵.۳۸%
کم
۱.۹۲%
بسیار کم
۰.۰۰%

۳- چقدر احتمال دارد فروشگاه دیجی ماه را به دیگران پیشنهاد دهید؟

بسیار زیاد
۴۸.۰۸%
زیاد
۴۲.۳۱%
متوسط
۹.۶۲%
کم
۰.۰۰%
بسیار کم
۰.۰۰%

۴- میزان رضایت شما از نحوه پاسخگویی و پشتیبانی تلفنی فروشگاه چه مقدار است؟

بسیار زیاد
۷۳.۰۸%
زیاد
۲۶.۹۲%
متوسط
۰.۰۰%
کم
۰.۰۰%
بسیار کم
۰.۰۰%

۵- میزان رضایت شما از نحوه پاسخگویی و پشتیبانی در چت آنلاین سایت چه مقدار است؟

بسیار زیاد
۷۵.۰۰%
زیاد
۲۳.۰۸%
متوسط
۱.۹۲%
کم
۰.۰۰%
بسیار کم
۰.۰۰%

۶- میزان رضایت شما از مراحل ثبت سفارش و راحتی خرید از سایت فروشگاه اینترنتی دیجی ماه چه میزان است؟

بسیار زیاد
۵۳.۸۵%
زیاد
۳۸.۴۶%
متوسط
۷.۶۹%
کم
۰.۰۰%
بسیار کم
۰.۰۰%

۷- میزان رضایت شما، از قیمت کالای خریداری شده از فروشگاه اینترنتی دیجی ماه چه مقدار می باشد؟

بسیار زیاد
۶۴.۷۱%
زیاد
۲۳.۵۳%
متوسط
۸.۸۲%
کم
۲.۹۴%
بسیار کم
۰.۰۰%

۸- از کیفیت کالای خریداری شده، چه میزان رضایت دارید؟

بسیار زیاد
۷۹.۴۱%
زیاد
۲۰.۵۹%
متوسط
۰.۰۰%
کم
۰.۰۰%
بسیار کم
۰.۰۰%