میزان رضایت مشتریان

نظرسنجی از خریداران محصول پس از تحویل سفارش، (نتایج زنده و تا به این لحظه)

۱- رضایت شما از خرید که در فروشگاه اینترنتی دیجی ماه انجام داده اید چه میزان است؟

بسیار زیاد
۸۲.۲۲%
زیاد
۱۷.۷۸%
متوسط
۰.۰۰%
کم
۰.۰۰%
بسیار کم
۰.۰۰%

۲- از نحوه ارسال و سرعت عمل در تحویل سفارش خود، چه میزان رضایت دارید؟

بسیار زیاد
۶۲.۲۲%
زیاد
۱۷.۷۸%
متوسط
۱۷.۷۸%
کم
۲.۲۲%
بسیار کم
۰.۰۰%

۳- چقدر احتمال دارد فروشگاه دیجی ماه را به دیگران پیشنهاد دهید؟

بسیار زیاد
۴۶.۶۷%
زیاد
۴۲.۲۲%
متوسط
۱۱.۱۱%
کم
۰.۰۰%
بسیار کم
۰.۰۰%

۴- میزان رضایت شما از نحوه پاسخگویی و پشتیبانی تلفنی فروشگاه چه مقدار است؟

بسیار زیاد
۷۱.۱۱%
زیاد
۲۸.۸۹%
متوسط
۰.۰۰%
کم
۰.۰۰%
بسیار کم
۰.۰۰%

۵- میزان رضایت شما از نحوه پاسخگویی و پشتیبانی در چت آنلاین سایت چه مقدار است؟

بسیار زیاد
۷۱.۱۱%
زیاد
۲۶.۶۷%
متوسط
۲.۲۲%
کم
۰.۰۰%
بسیار کم
۰.۰۰%

۶- میزان رضایت شما از مراحل ثبت سفارش و راحتی خرید از سایت فروشگاه اینترنتی دیجی ماه چه میزان است؟

بسیار زیاد
۵۳.۳۳%
زیاد
۴۰.۰۰%
متوسط
۶.۶۷%
کم
۰.۰۰%
بسیار کم
۰.۰۰%

۷- میزان رضایت شما، از قیمت کالای خریداری شده از فروشگاه اینترنتی دیجی ماه چه مقدار می باشد؟

بسیار زیاد
۵۹.۲۶%
زیاد
۲۵.۹۳%
متوسط
۱۱.۱۱%
کم
۳.۷۰%
بسیار کم
۰.۰۰%

۸- از کیفیت کالای خریداری شده، چه میزان رضایت دارید؟

بسیار زیاد
۸۵.۱۹%
زیاد
۱۴.۸۱%
متوسط
۰.۰۰%
کم
۰.۰۰%
بسیار کم
۰.۰۰%