میزان رضایت مشتریان

نظرسنجی از خریداران محصول پس از تحویل سفارش، (نتایج زنده و تا به این لحظه)

۱- رضایت شما از خرید که در فروشگاه اینترنتی دیجی ماه انجام داده اید چه میزان است؟

بسیار زیاد
۸۰.۰۰%
زیاد
۲۰.۰۰%
متوسط
۰.۰۰%
کم
۰.۰۰%
بسیار کم
۰.۰۰%

۲- از نحوه ارسال و سرعت عمل در تحویل سفارش خود، چه میزان رضایت دارید؟

بسیار زیاد
۶۶.۶۷%
زیاد
۱۵.۰۰%
متوسط
۱۵.۰۰%
کم
۳.۳۳%
بسیار کم
۰.۰۰%

۳- چقدر احتمال دارد فروشگاه دیجی ماه را به دیگران پیشنهاد دهید؟

بسیار زیاد
۴۸.۳۳%
زیاد
۴۳.۳۳%
متوسط
۸.۳۳%
کم
۰.۰۰%
بسیار کم
۰.۰۰%

۴- میزان رضایت شما از نحوه پاسخگویی و پشتیبانی تلفنی فروشگاه چه مقدار است؟

بسیار زیاد
۷۱.۶۷%
زیاد
۲۶.۶۷%
متوسط
۱.۶۷%
کم
۰.۰۰%
بسیار کم
۰.۰۰%

۵- میزان رضایت شما از نحوه پاسخگویی و پشتیبانی در چت آنلاین سایت چه مقدار است؟

بسیار زیاد
۷۶.۶۷%
زیاد
۲۱.۶۷%
متوسط
۱.۶۷%
کم
۰.۰۰%
بسیار کم
۰.۰۰%

۶- میزان رضایت شما از مراحل ثبت سفارش و راحتی خرید از سایت فروشگاه اینترنتی دیجی ماه چه میزان است؟

بسیار زیاد
۵۶.۶۷%
زیاد
۳۶.۶۷%
متوسط
۶.۶۷%
کم
۰.۰۰%
بسیار کم
۰.۰۰%

۷- میزان رضایت شما، از قیمت کالای خریداری شده از فروشگاه اینترنتی دیجی ماه چه مقدار می باشد؟

بسیار زیاد
۶۱.۹۰%
زیاد
۲۸.۵۷%
متوسط
۷.۱۴%
کم
۲.۳۸%
بسیار کم
۰.۰۰%

۸- از کیفیت کالای خریداری شده، چه میزان رضایت دارید؟

بسیار زیاد
۷۸.۵۷%
زیاد
۲۱.۴۳%
متوسط
۰.۰۰%
کم
۰.۰۰%
بسیار کم
۰.۰۰%